Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия

      Гласове
  Ивайло Величков "Зов", "Ревност", "В люлката на отчаянието"
  Ася Захариева "Пролет", "Кой..."
  Красимир Йорданов "Жената, която...", "Нощта на философа", "В неделя привечер"
      Светлоструй - 2003

  Детелина Димова из "Сънуващият ум"
      Проект Растко

  П. К. Яворов "Благовещение" / "Благовести" (пр. Зоран Вучић)
  Димитър Бояджиев "Писмо" / "Писмо" (пр. Влада Урошевић)
  Димчо Дебелянов "Пловдив" / "Пловдив" (пр. Зоран Вучић)
  Николай Лилиев "Небето е безумносиньо..." / "Небо је плаво до бесвести..." (пр. Влада Урошевић)
  Христо Ясенов "Небе" / "Небо" (откъс; пр. Зоран Вучић)
  Теодор Траянов "Смърт в равнините" / "Смрт в равницама" (пр. Влада Урошевић)

  Накъсо
      Хайку
  Петър Чухов "Хайку"
  Проза

      Разкази
  Александър Андреев "Balkan goes New York"
  Мартин Петков "Смърт"
  Камен Петров "Правете любов, а не война..."
  Николай Фенерски "KZX", "Прасета в космоса", "Петното", "Апокалипсисът е дело лично" (2)
      Приказки и легенди
  Радислав Кондаков "Свещеният град"

  Драматургия
      Пиеси
  Добринка Корчева, Лъчезар Лозанов, Васил Прасков "Вазов в редицата на Фибоначи"
      Комедии
  Добри Войников "Криворазбраната цивилизация"
  Писма
      Следи
  Л. Н. Толстой "Писмо на Л. Н. Толстой до Н.Н. Миклухо-Маклай, 26 септември 1886 г."
  Школска муза
      Възкресения 2003
  Владислава Михайлова "Лъхна вятър"

  Александра Георгиева "Да обичаме и прощаваме"
  Гълъбина Йотова "Решение"
  Мария Бакърджиева "Крепост"
  Велина Георгиева "Студ"
  Деница Ацова "А тази сутрин облаците са безформени..."
      Есета
  Гинчо Алмалех "Моето писмо до Христо Ботев"
      Литературна критика
  Емил Митев "Скритият смисъл в "Ни лъх не дъхва над полени" и в "Сън за щастие" на Пенчо Славейков"
  Светлана Василева "Страстите на Алеко Константинов във фейлетона "Страст"
  Детски кът
      Стихове
  Жени Георгиева "Цар Яйчо"
      Поеми
 
Радой Киров "Думите, на които сложиха крилца", "Зеленчукова фамилия", "Пързалка за облаче"
      Разкази
  Христо Карастоянов "Търси се куче. Порода - кралски пудел"
  Литературна критика

      Рамбо 13
  Добринка Корчева "Bin Yo и българският баладичен йероглиф Yo"
      Фантастика
  Ради Радев "Клубовете за научна фантастика в България" / "Science Fiction fandom in Bulgaria"
      Славейков & Яворов
  Борис Ангелов "Дъхът/духът на художника. Образи на словото у Пенчо Славейков"
  Илиана Монова "Плакала е горчиво нощта..." от Пенчо Славейков (разсъждения върху една житейска ситуация)"
  Боян Пенев "Първата драма на Яворов"
      Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?

  Владимир Сабоурин "След сюблима: Bulgaria limited"
  Валери Стефанов "Вождът (Иконата, възхвалата, плачът)"
  Десислава Неделчева "Постисториите на модерността нагледно"
  Божидар Кунчев "Участ" и "съдба" в поезията на Атанас Далчев"
  Амелия Личева "Жанрът на речника"
  Димитър Кръстев "Канон и/или агон. Литературноисторическите (ре)конструкции"
  Георги Господинов "Реклама и пропаганда или Запазената марка на 40-те"
  Антоанета Алипиева "Утопии и модернизъм"
  Антония Велкова-Гайдаржиева "Модерното четене на "Вазов" между началото и края на XX век"
  Димитър Камбуров "Никола Йонков - детство и юношество"
      Български език и литература
  Людмила Малинова "Мотивът за смъртта в поезията на Христо Смирненски"
  Ани Янкулова "Зимни вечери" и нощната картина на града гробница"
  Румяна Йовева "Непостигнатият и непостижим рай"

  Критически преглед
      Поезията днес
  Антония Велкова-Гайдаржиева "Проклятието над българката"
      Чешка литература
  Юлия Йорданова "Мост между два дома"
      Български език и литература
  Антония Велкова-Гайдаржиева "На пътя на историята"
  Стоян Илиев "Изследване за сърдечните преживявания на Вазов"
  Мария Герджикова "Една книга - актуална и ценна, която няма да бъде забравена след изпита"
  Юлия Николова "Модерните потреби на Възраждането" и съвременната им научна потребност"
  Литературна история
      Език и история
  Цветан Ракьовски "Онези думи". Поглъщането на историята (Автобиографичните откъслеци на Петко Славейков)"
      Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?
  Николай Аретов "Диалектика на традиционното и модерното в българската национална митология. "Миналото" на Стоян Заимов"
  Ракьовски, Цветан "Миналото" и "Десетдневно царувание": По следите на намерения жанр (За това как романът замести мемоара)"
  Сава Василев "Между "своето" и своето. Зодиакът на "стрелците"
  Литературознание
      Книги
  Никола Георгиев "Анализ на лирическата творба"
      Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?
  Благовест Златанов "Асиметрии и осцилации на модерното"
  Боян Манчев "Модерност и антимодерност. Българският националекзотизъм"
  Ателие
      Портрети
  Детелина Тихолова "Рисувано яйце за Великден"
  История
      Нова България
  Борислав Гърдев "Престараването на нашите общинари не е от днес", "Размисли върху една брошура от преди 120 години"
      Средновековна България
  Ивелин Иванов "Към въпроса за появата на рицарството", "Към въпроса за използването на копието и военната революция на XI век в Западна Европа"
  Балканистика
      Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?
  Десислава Лилова "Балканите като родина? Версии за териториалната идентичност на българите под османска власт"
  Визуални изследвания
      Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?
  Димитър Аврамов "Българското изкуство и модернизмът"
  Свилен Стефанов "Трансформации в българската живопис през 90-те. Постмодерно усъмняване в "традиционната материя"?"
  Фотография
      Рецензии
  Юлия Йорданова "Фотографология"
  Кинокритика
      Обзори
  Васил Прасков "Фестивални дни"
  Gender Studies
      Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?
  Милена Кирова "Между Пътя и Мястото: към проблема за родовата (Gender) идентичност на текста-Багряна"
  Образование
      Български език и литература
  Татяна Ангелова "Предизвикателствата на учебната програма по български език в 12. клас"
 

Награди

  LiterNet - с националната награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
  LiterNet - с награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).

 

Рубрики в броя

 • Поезия
 • Накъсо
 • Проза
 • Драматургия
 • Писма
 • Школска муза
 • Детски кът
 • Литературна критика
 • Критически преглед
 • Литературна история
 • Литературознание
 • Ателие
 • История
 • Балканистика
 • Визуални изследвания
 • Фотография
 • Кинокритика
 • Gender Studies
 • Образование
 •  

  Партньори

 • Проект Растко
 • Рамбо 13
 • Български език и литература
 •  

  Знаете ли, че...

    Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в Електронно списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер ISBN за тях.

    Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

   

  Конкурси

    Публикувани са резултатите от средношколския конкурс за поезия "Възкресения 2003", на който LiterNet е медиен партньор.

   

  От печат

    Добри Войников "Криворазбраната цивилизация"
    Никола Георгиев "Анализ на лирическата творба"

   

  Продължаващи книги

    Култура и критика. Ч. III: Краят на модерността?

   

  Полезно

    Ако желаете да разгърнете други броеве на Електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

   

  Реклама
  Толкова е краткоТолкова е кратко
  Федя Филкова
  Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
  Захарий Стоянов / Иван Русков
  Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
  Джеръм Селинджър
  ЛавинаЛавина
  Блага Димитрова
  Гл. редактор Георги Чобанов
  Зам.-гл. редактор Албена Вачева
  Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
  Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
  Всички права запазени!
  © Списание LiterNet, 1999-2021
  ISSN 1312-2282
  .
  При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.