Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия
      Неприспособимите
  Кирил Мерджански "Античност след Античността"
  Блага Димитрова "Глас"
  Едвин Сугарев "Лоши сънища"
  Биньо Иванов "Стихотворения"
      Гласове
  Добринка Корчева "Павилионът на маркизата"
  Нина Петкова "Копнеж"
      Русия
  Марина Цветаева "Умирая, не скажу: была..." / "Ще умра, без да кажа: Аз бях..." (пр. Димитър Калев), "Кто создан из камня, кто создан из глины..." / "Кой с тяло от камък, кой с тяло от глина..." (пр. Димитър Калев), "Муза" / "Муза" (пр. Димитър Калев), "А Бог с вами!..." / "Бог да ви спасе!..." (пр. Димитър Калев)
      Англия
  Уистън Хю Одън "По-любящият" (пр. Явор Димитров)
      Беларус
  Янка Купала "Не за вас..." (пр. Андрей Германов), "Жетварка" (пр. Андрей Германов), "Моята наука" (пр. Андрей Германов), "Две тополи" (пр. Андрей Германов), "За всичко" (пр. Андрей Германов), "Алеся" (пр. Андрей Германов), "
Птици в полет" (пр. Зоя Василева), "Към орача" (пр. Зоя Василева), "Хей, напред!" (пр. Зоя Василева), "Млечният път" (пр. Зоя Василева), "На косачите", (пр. Зоя Василева) "Щом в полето вървя" (пр. Зоя Василева), "На гробищата" (пр. Зоя Василева)
  Нил Гилевич "На празника на розите" (пр. Андрей Германов), "Далеч в нощта, над хълмовете варненски..." (пр. Иван Давидков), "Докъде ще ни докара..." (пр. Марко Ганчев), "Над бездната" (пр. Марко Ганчев), "Тъй много искам да ти кажа аз..." (пр. Стефан Поптонев), "Ако не беше ти" (пр. Стефан Поптонев), "Ти си мой" (пр. Зоя Василева), "Сън" (пр. Зоя Василева), "О, колко вдъхновени..." (пр. Зоя Василева), "След сушата" (пр. Зоя Василева), "Седемстишия" (пр. Зоя Василева), "Тревата, птиците и аз" (пр. Стефан Поптонев и Зоя Василева)
  Навум Галпярович "Тук ухаят смолата, аирът..." (пр. Зоя Василева), "Същото езеро, пясъкът!..." (пр. Зоя Василева), "В ръцете - топла глина с цвят червен..." (пр. Зоя Василева), "На масата заспа отново той..." (пр. Стефан Поптонев), "Квадрати и точки. Чертички и призми..." (пр. Стефан Поптонев), "Не храни никой гълъбите днес..." (пр. Стефан Поптонев), "С теб сме. Декември. Вечер и вятър..." (пр. Стефан Поптонев, Зоя Василева), "И силуетът на изящен лък..." (пр. Стефан Поптонев, Зоя Василева)
  Проза
      Кратка проза
  Мартин Златев "Family affair", "АЗ се опитва", "Обувката я стяга", "Ерусалим, 12.47"
  Франц Кафка "Куриери" (пр. Веселин Веселинов)
      Експеримент
  Калин Гарабедян "Ту Тук, ту Там"
      Срещи
  Константин Стоянов-Окела "Ключът"
  Алекс Болдин "Ползата от инициативата", "Театрален сезон"
  Пламен Пампоров "Детска градина № 4"
      Германия
  Томас Ритер "Хер Леман е мъртъв" (пр. Людмила Аймер)
      Проект Растко
  Георги Марков "Подела ствари" (пр. Велимир Костов, Мила Васов)
  Борислав Бойчев "Дарежљивост" (пр. Мила Васов)
  Драматургия
      Пиеси
  Алекси Найденов "Лудата"
  Есеистика
      Глобализацията
  Найден Шейтанов "Световна България"
  Пътеписи
      На път без раница
  Румен Ал. Димитров "Бирен пътеводител (Мюнхен с околностите)"
  Хумор и сатира
      Поеми
  Христо Карастоянов "Законите на Карастоянов"
      Класика
  Христо Смирненски "Баланиади"
  Биографии
      Показания
  Красимир Симеонов "Кратка автобиография"
  Публицистика
      Въпроси
  Димитър Атанасов "Убийството като забранена игра"
  Детски кът
      Приказки
  Диана Петрова "Да погледнеш през очите на пеперудата"
  Марина Узунова "Как лебедът се превърнал в грозно патенце (обратна приказка)"
  Литературна критика
      Модерност
  Илиана Монова "Светът в човека и светът вън от него ("Мъничък свят" от Георги Райчев)"
  Петър Трендафилов "Велимир Хлебников: религия и парарелигия"
  Владимир Сабоурин "Паузата: проекти, форми, глина"
      Български език и литература
  Светлана Стойчева, Юлияна Стоянова "Навътре към чуждото - стратегията на едно творчество"
  Критически преглед
      Списание
  Десислава Неделчева "Списание "Християнство и култура". Пред лицето на въпроса"
  Литературна история

      Електронни книги
  "Библиотека "Български писатели". Живот - творчество - идеи". T. V". Под ред. на Михаил Арнаудов
  "Библиотека "Български писатели". Живот - творчество - идеи". T. VI". Под ред. на Михаил Арнаудов
      Библиотека "Български писатели"
  Георги Константинов "Любен Каравелов"
  Людмил Стоянов "Христо Ботев"
  Стилиян Чилингиров "Добри П. Войников", "Васил Друмев"
  Борис Йоцов "Илия Р. Блъсков"
  Никола Филипов "Марин Дринов"
  Михаил Арнаудов "Алеко Константинов", "Ив. Д. Шишманов"
  Борис Йоцов "Пенчо Славейков"
  Никола Атанасов "Цанко Церковски", "Т. Г. Влайков"
  Стефан Попвасилев "Антон Страшимиров"
  Никола Филипов "Д-р Кръстьо Кръстев"
  Александър Филипов "Г. П. Стаматов"
  Цветан Минков "Кирил Христов"
  Михаил Арнаудов "Пейо Крачолов Яворов"
  Тома Атанасов "П. Ю. Тодоров"
      Български език и литература
  Елена Азманова-Рударска "Парадоксите на един мемоар от Самоковско - „Как щяхме да повалим турската империя“ на Христо Марков"

  Старобългаристика
      Библия и книжовност
  Галина Лечева "Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия "Шестоднев"
  Театрална критика
      Екстатичният театър
  Дора Дончева "Марат/Сад - сценична адаптация на режисьорски манифест"
  Визуални изследвания
      Българският модернизъм
  Николай Райнов "Източно и западно изкуство"
  История
      Нова България
  Борислав Гърдев "Неуспелият автократор"
  Етнология
      Българска народна поезия и проза
  Радост Иванова, Тодор Ив. Живков "Българските обреди"
  Балканистика
      Български език и литература
  Цветан Ракьовски "Гледната точка на "Записки по българските въстания" и ценностите на Историята"
  Семиотика
      Разрези
  Димитър Попов "Заклинателният дискурс на Теодор Траянов като вторично моделиращ семиозис"
  Net Studies
      SMS / Български език и литература
  Розалина Бъневска "Някои социални, психологически, езикови и дидактически особености на SMS"
  Езикознание
      Социолингвистика / Български език и литература
  Кирил Димчев "Теоретични и практико-приложни проблеми на българската езикова политика"
  Образование
      Билингвизъм / Български език и литература
  Красимир Коев "Проблеми на интегрирането на учениците от малцинствените общности чрез обучението по български език и литература"
  Анета Ненова "Някои виждания относно ролята на учителя по български език като фактор за създаване на единна езикова среда в процесите на интегриране и социализиране на деца билингви"
  Татяна Ангелова "Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда"
  Светлана Милева, Фикри Хюсеин "За комуникативната компетентност на учениците билингви"
  Бонка Василева "Възможности за прилагане на интеркултурния подход в обучението по български език на деца билингви от ромската етническа общност"
  Николай Любенов, Снежана Чилингирова "Училищната политика за социализиране и интегриране на учениците роми в условията на хетерогенна културна среда"
  Димитър Георгиев "Външният свят от позицията на класната стая"
  Румяна Върбанова "Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез практическа работа в кръжок "Фолклор"
  Николина Чакърова, Радка Добрева "Фолклорни и диалектоложки проучвания в контекста на обучението по български език и литература на ученици билингви"
  Елена Ласкова "Усъвършенстване на устната и писмената култура на учениците билингви чрез извънкласната дейност"
      Рецензии / Български език и литература

  Нелида Перянова "Български език за 12. клас на издателство "Булвест 2000" - новаторство и традиции"
  Културни събития
      Полемики / Български език и литература
  Отворено писмо от учители по български език и литература в София-град
      От мястото на събитието
  Емил Милев "Читалищата - част от новото гражданско общество"
  Елена Шопова "Портрети на Министър-председателите на България изложиха в Община Чирпан"
  Елена Шопова "Манастирът в с. Златна ливада - най-старият в Европа"
      Годишнини / Български език и литература
  Лилия Иванова "Педагогическата библиотека в ДИУУ"
  Габриела Каменова "50 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ)"
  Поли Атанасова "Информационно-ресурсният център в ДИУУ"
  Библиографии
      Персонални
  Галина Лечева "Подбрана библиография"
      Тематични / Български език и литература
  Лилия Иванова "Обучението по български език и литература на деца в двуезична среда (5.–12. клас). Препоръчителна библиографска справка"
 

Награди

  LiterNet - с националната награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
  LiterNet - с награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).

 

Рубрики в броя

 • Поезия
 • Проза
 • Драматургия
 • Есеистика
 • Пътеписи
 • Хумор и сатира
 • Биографии
 • Публицистика
 • Детски кът
 • Литературна критика
 • Критически преглед
 • Литературна история
 • Старобългаристика
 • Театрална критика
 • Визуални изследвания
 • История
 • Етнология
 • Балканистика
 • Семиотика
 • Net Studies
 • Езикознание
 • Образование
 • Културни събития
 • Библиографии
 •  

  Партньори в броя

 • Български език и литература
 • Проект Растко
 •  

  Артзона

  Автори

  Стоян Велинов
  "Друг поглед"

  Стоян Велинов - Язовир "Антонивановци"

  Стоян Велинов - Някъде в Родопите

  Стоян Велинов - Grand Canyon - залез по време на горски пожар

  Стоян Велинов - Зима в с. Широка лъка

  Стоян Велинов - Зимни видения

   

  Знаете ли, че...

    Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в Електронно списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер ISBN за тях.

    Предлагаме нова възможност: продължаваща електронна книга с ISBN - тя се създава, допълва и преконфигурира в движение.

   

  От печат

    Излязоха следващите стихосбирки от поредицата "Неприспособимите" (поезията на 80-те): Биньо Иванов "Стихотворения", Едвин Сугарев "Лоши сънища", Блага Димитрова "Глас", Кирил Мерджански "Античност след Античността".

    Започна публикацията на т. VI от "Библиотека "Български писатели. Живот - творчество - идеи", съставен от Михаил Арнаудов - второ издание под редакцията на Албена Вачева. Изданието се подкрепя от Института за литература - БАН.

    Излязоха т. III и т. V на Михаил-Арнаудовата "Библиотека "Български писатели. Живот - творчество - идеи". Двата тома са под редакцията на Николай Аретов и Албена Вачева.

   

  В подготовка

    “Неприспособимите”! Това име електронно издателство и списание LiterNet избра за новия си проект, свързан с публикуването на онези стихосбирки от 80-те години на ХХ век, които показаха неприспособимостта на поезията към идеологизираното слово. И се превръщаха в събития. Не защото го отричаха или отхвърляха. А защото му противопоставиха ценности.

    Очаквайте Иван Теофилов "Сън или надмощие" !

    В ход е публикуването на дебютната, продължаваща, електронна книга с пътеписи и размисли: "Писма от Обединеното кралство" от Анна Койчева.

   

  Полезно

    Ако желаете да разгърнете други броеве на Електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

   

  Реклама
  Толкова е краткоТолкова е кратко
  Федя Филкова
  Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
  Захарий Стоянов / Иван Русков
  Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
  Джеръм Селинджър
  ЛавинаЛавина
  Блага Димитрова
  Гл. редактор Георги Чобанов
  Зам.-гл. редактор Албена Вачева
  Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
  Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
  Всички права запазени!
  © Списание LiterNet, 1999-2021
  ISSN 1312-2282
  .
  При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.