Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия
      Електронни книги
  Стоил Рошкев "Ток"
      Авангард
  Ивайло Дагнев "Алиенация"
  Огъст Хайлънд "Futuremark Vertex Intracomponent (excerpt)"
      Стихове от лятото
  Веселин Вълев "За добро или лошо критикът в мен за доброто и лошото", "О"
  Георги Господинов "Любовният заек", "Разпускане на любовните армии", "Йоан", "Hey Jude, 7'09", "За русите жени", "Нямо тяло", "Край на минотаврите", "Мистерия", "Чай от рози", "Урок по арабски", "Перипатетики"
  Даниела Добрева "Музика заради самата музика...", "Когато се доверявам напълно...", "Упоително свеж...", "Мълчание", "Слез от Display-я...", "Моята нежна империя...", "Един кос...", "Жива - погребана...", "Черно"
  Ивайло Дагнев "Зев", "Вяра", "Дъждове", "покриви", "Първа пролет", "По стъпките на Свети Франциск от Асизи", "Един миг от Пловдив
  Иглика Пеева "Когато...", "Не пий, ти казвах, от мойте устни..."
  Мира Ебендорф "Когато", "Видение на жена", "На съня", "Българско махало", "Събирачи на мигове"
  Сашо Серафимов "На хълма с чаша вино", "Толкова светлина в очите на лятото", "Приказка за едно стихотворение", "По пътя"
  Стоил Рошкев "Обветрен от плаж", "Рукналата руйна пот", "Щял съм...", "Карамелени праскови", "Нощна лампа", "Коктейл-бар", "Животът е хубав", "Грилът на неконтролируемата сласт", "Изумен от барелефа на фъшкията...", "Форум", "Кибермодернизъм"
      Българска поезия от 60-те години на XX век
  Радой Ралин "Пепел"
      Неприспособимите
  Рада Александрова "Луната, вятърът и любовта"
  Калина Ковачева "Лични стихотворения"
  Константин Павлов "Появяване"
  Федя Филкова "Цветя с очите на жени"
      Колумбия
  Аролд Алварадо Тенорио "Формата на твоето тяло" (пр. Ружа Велчева), "Тази сутрин" (пр. Ружа Велчева), "Пролет" (пр. Ружа Велчева), "За удоволствията на тялото" (пр. Ружа Велчева), "Като в една тръстикова нива" (пр. Ружа Велчева)
      Светлината на света
  Фридрих Хьолдерлин "Смелостта на поета" (пр. Венцеслав Константинов)
  Хайнрих Хайне "Лорелай" (пр. Венцеслав Константинов)
  Николаус Ленау "Есенно чувство" (пр. Венцеслав Константинов), "На едно красиво момиче" (пр. Венцеслав Константинов), "На моята китара" (пр. Венцеслав Константинов), "Небесна печал" (пр. Венцеслав Константинов), "Отглас" (пр. Венцеслав Константинов), "Празник на любовта" (пр. Венцеслав Константинов), "Бюстът на Бетховен" (пр. Венцеслав Константинов), "Край гроба" (пр. Венцеслав Константинов), "Мефистофел" (пр. Венцеслав Константинов)
  Едуард Мьорике "На един пианист" (пр. Венцеслав Константинов), "При гроба на Шилеровата майка" (пр. Венцеслав Константинов)
  Рихард Демел "Тихият град" (пр. Венцеслав Константинов)
  Рикарда Хух "Край пианото" (пр. Венцеслав Константинов), "Музика" (пр. Венцеслав Константинов), "Паметникът" (пр. Венцеслав Константинов)
  Рихард Демел "Тихият град" (пр. Венцеслав Константинов)
  Елзе Ласкер-Шюлер "Моята любовна песен" (пр. Венцеслав Константинов), "Майка ми" (пр. Венцеслав Константинов)
  Хуго фон Хофманстал "Терцини з а тленността" (пр. Венцеслав Константинов), "Терцини III" (пр. Венцеслав Константинов)
  Райнер Мария Рилке "Любовна песен" (пр. Венцеслав Константинов)
  Проза
      Електронни книги
  Анна Койчева "Писма от Обединеното кралство. Първа част"
      Авангард
  Любомир Милчев "Дисти-Филисти или галантните SMS-и"
      Емигрантски разкази
  Константин Стоянов-Окела "Пианото"
  Люси Мошен "Диагнозата", "Завръщане"
      Истории
  Веселин Веселинов "Китарите и Марчето"
  Светослав Пейчев "Говорящото куче", "Ден, пълен с чудеса"
      Кратка проза
  Стоян Вълев "Юда-Юдичка"
  Светослав Пейчев "Hello?... Ivan, is that you?"
      Нови разказвачи
  Калин Кермов "Око на тавана"
      Приказки за пораснали
  Виолета Бончева "За Краля и Мюре"
      Романът на 90-те
  Златомир Златанов "Храмови сънища"
      Проект Растко
  Рашко Сугарев "И ништа више" (пр. Велимир Костов, Мила Васов)
  Станислав Стратиев "Посетио га бог" (пр. Велимир Костов, Мила Васов)
  Костадин Костадинов "Мрављи атаман" (пр. Мила Васов)
  Пътеписи
      Франция
  Виолета Тончева "Моята парижка седмица"
      България
  Дун Шухуей "Българите и тяхната красива страна"
  Фрагменти
      Видения и размишления
  Христо Трендафилов "Из "Завръщане в Санкт Петербург" (44 фрагмента)"
  Школска муза
      Поезия
  Илина Георгиева "Бял свят", "Когато"
  Детски кът
      Стихове
  Илиана Илиева "Часовниче", "Дядо и зайче"
      Приказки
  Евгения Чолова "Малкият кораб"
  Диана Петрова "Лъвът и Лисицата"
  Есеистика
      Йоханесбург
  Цветан Бошев "Непремерената реч на Валери Станков"
      Последен звънец
  Десислава Андреева "Аз и мускетарите"
  Публицистика
      Отгласи
  Емилиян Николов "България на Европейското или неизбежният крах на личностите"
      Нещата от живота
  Жанета Станкова "Първичен инстинкт - II"
  Архиви
      Литературен архив
  П. П. Славейков "Из архива на П. П. Славейков" (подбор и бележки: Мария Липискова)
  Литературна критика
      Постмодерна Русия
  Магдалена Костова-Панайотова "В огледалото на края (“Чайка” на Борис Акунин)"
  Критически преглед
      Българска поезия от 60-те години на XX век
  Антоанета Алипиева "Митичните поети на 60-те години на XX век (предговор)"
      Български език и литература
  Вихрен Чернокожев "Книга съдба"
  Литературна история
      Култура и критика. Т. IV. Идеологията - начин на употреба
  Здравка Ракова "Съюзът на българските писатели: страници от историята му (1944-1948)"
      Жанрови идеологии
  Цветан Ракьовски "Записките и спомените - принципите на масовото четиво"
  Теория и критика на превода
      Език и технологии
  Венцеслав Константинов "Die Maschine als Deuter? Die Übersetzungskunst im Spannungsverhältnis zur Computer-Vermittlung"
  Кинокритика
      BG звездн
  Борислав Гърдев "Да постигнеш мечтата си"
  Фотография
      По повод
  Тодор Христов "За Ролан Барт и фотографията"
  Етнология
      Истории на името
  Стефан Йорданов "От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (Към историята на името)"
  Философия
      Култура и критика. Т. IV. Идеологията - начин на употреба
  Пламен Антов "Реалният" социализъм - пребиваване в семиотичния симулакър"
      Ракурси
  Албена Бакрачева "Трансатлантическата идентичност на трансценденталиста"
  Балканистика
      Интервюта
  Албена Вачева "Европейски, но не дотам... Критичен поглед към неоколониализма на Балканите. Интервю с Весна Голдсуърди"
  Gender Studies
      Фотография
  Катрин Бъргюинън "Перформиране на килера. Решетки и костюми в ранното изкуство на Джилбърт и Джордж" (пр. Станимир Панайотов)
      Gay Studies
  Станимир Панайотов "Малката интеграция"
  Образование
      XXI век
  Милен Пенерлиев "Глобализацията и висшето образование"
      Интервюта
  * * * "Интервю с Албена Бакрачева. Американистката мечта"
  Културни събития
      Годишнини
  Виолета Тончева "Живата памет на Радио Варна"
  Михаил Виденов "Доц. д-р Константин Попов на 80 години"
      Български език и литература
  Ивайло Христов "Живот, отдаден на науката (Проф. Иван Сарандев на 70 години)"
 

Награди

  LiterNet - с националната награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
  LiterNet - с награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).

 

Рубрики в броя

 • Поезия
 • Проза
 • Пътеписи
 • Фрагменти
 • Школска муза
 • Детски кът
 • Есеистика
 • Публицистика
 • Архиви
 • Литературна критика
 • Критически преглед
 • Литературна история
 • Теория и критика на превода
 • Кинокритика
 • Фотография
 • Етнология
 • Философия
 • Балканистика
 • Gender Studies
 • Образование
 • Културни събития
 •  

  Партньори

 • Български език и литература
 • Проект Растко
 •  

  Артзона

  Автори

  Огъст Хайлънд
  "Алфанумеризъм"

  Огъст Хайлънд - Polytypic Declarative Refinement

  Огъст Хайлънд - Combinatorial Remodeling

  Огъст Хайлънд - Vertical Motion/Linear Bounded

  Още >>>

   

  Изложби

  Буларт: Христо Христов
  "Скулптура и рисунки"

  Скулптура от Христо Христов - 2004

  Още >>>

   

  Знаете ли, че...

    Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в Електронно списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер ISBN за тях.

    Предлагаме нова възможност: продължаваща електронна книга с ISBN - тя се създава, допълва и преконфигурира в движение.

   

  Конкурси

    Второто издание на конкурса за КРАТКА ПРОЗА (до 1800 знака), организирано от Електронните списания ErunsMagazine и LiterNet приключи. Вижте резултатите в следващия брой!

   

  От печат

    Излязоха следващите стихосбирки от поредицата "Неприспособимите" (поезията на 80-те): Федя Филкова "Цветя с очите на жени", Константин Павлов "Появяване", Калина Ковачева "Лични стихотворения", Рада Александрова "Луната, вятърът и любовта" !

    Електронно издателство LiterNet публикува романа "Храмови сънища" на Златомир Златанов и стихосбирката на Стоил Рошкев "Ток".

    Публикувана е Първа част на продължаващата електронна книга "Писма от Обединеното кралство" на Анна Койчева.

   

  В подготовка

    Електронно издателство LiterNet подготвя за публикация електронната книга на Люси Мошен "Преди пустинята" (сборник разкази).

    Подготвя се нов електронен сборник от поредицата "Култура и критика". Изданието е с работно заглавие "Идеологията: начин на употреба", съставители - Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов.

  Започна публикуването на първите текстове!

    Електронно издателство LiterNet започна реализацията на "Антология "Светлината на света". 100 немски поети от XII до XX век", превод и съставителство на Венцеслав Константинов.

    Електронно издателство LiterNet стартира първите текстове от антологията "Българска поезия от 60-те г. на ХХ век". Идея и съставителство - Антоанета Алипиева.

    В ход е публикуването на новата електронна книга на издателство LiterNet - "Салимбене и Пушкин" от Пьотр Бицили.

   

  Полезно

    Ако желаете да разгърнете други броеве на Електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

   

  Реклама
  Толкова е краткоТолкова е кратко
  Федя Филкова
  Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
  Захарий Стоянов / Иван Русков
  Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
  Джеръм Селинджър
  ЛавинаЛавина
  Блага Димитрова
  Гл. редактор Георги Чобанов
  Зам.-гл. редактор Албена Вачева
  Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
  Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
  Всички права запазени!
  © Списание LiterNet, 1999-2021
  ISSN 1312-2282
  .
  При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.