Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия
      На фокус
  Мария Вирхов "те няма да побързат нито спират...", "тук краят идва необмислен..."
  Никита Нанков "King Kong"
      Гласове
  Антон Баев "Нови цариградски сонети"
  Ивайло Дагнев "Dubito ergo sum", "Ентропия на болката", "Оцеляващите", "Протей", "Сизиф", "Спомен"
  Георги Савчев "на кристина" / "to kristina" (пр. Борис Пенчев), "искам да превърна кристина във фрагмент..." / "i want to turn kristina into a fragment..." (пр. Борис Пенчев), "суб-титри" / "sub-titles" (пр. Борис Пенчев), "любовта..." / "love..." (пр. Борис Пенчев), "богът на малките неща (репортаж от индия)" / "the god of small things (report from india)" (пр. Борис Пенчев)
      Метафизика на метафизиките
  Йордан Ефтимов "Постбагоналистично стихотворение", "Прабългаро-съветска дружба", "По време на десетия подвиг той сънува петия"
      Съвременна руска поезия
  Ира Новицкая "Остана ми ден..." (пр. Илиана Илиева), "Аз винаги се връщам..." (пр. Илиана Илиева), "Хората умират от любов..." (пр. Илиана Илиева), "Онзи зимен въздух ми мирише на Цветаева..." (пр. Илиана Илиева), "Слепешком подбирам боички..." (пр. Илиана Илиева), "Времето се помръдна..." (пр. Илиана Илиева)
      Австрия
  Бертолд Фиртел "Любовта" (пр. Венцеслав Константинов)
      Светлината на света
  Ханс Закс "Дяволът и момчето" (пр. Венцеслав Константинов)
  Фридрих Готлиб Клопщок "Ранните гробове" (пр. Венцеслав Константинов)
  Ернст Щадлер "Тъмно странстване" (пр. Венцеслав Константинов), "Розите в градината" (пр. Венцеслав Константинов), "Послание" (пр. Венцеслав Константинов)
  Георг Хайм "Вечерта" (пр. Венцеслав Константинов), "Мечтание в светлосиньо" (пр. Венцеслав Константинов), "Остроглав пристига той..." (пр. Венцеслав Константинов), "Душата ми" (пр. Венцеслав Константинов), "Твоите мигли, дългите..." (пр. Венцеслав Константинов)
  Мари Луизе Кашниц "Котката" (пр. Венцеслав Константинов), "Очите само" (пр. Венцеслав Константинов), "Метаморфоза" (пр. Венцеслав Константинов), "Не бива" (пр. Венцеслав Константинов), "Не е казано" (пр. Венцеслав Константинов), "Женско радио" (пр. Венцеслав Константинов)
  Кристине Лавант "Страхът се вдигна в мен..." (пр. Венцеслав Константинов), "Кажи ми една дума..." (пр. Венцеслав Константинов), "Пусни ме да вляза, преди да запеят петлите ти..." (пр. Венцеслав Константинов), "Не питайте какво нощта прорязва..." (пр. Венцеслав Константинов), "От днес, ала завинаги..." (пр. Венцеслав Константинов)
  Кристине Буста "Хамбарът на птиците" (пр. Венцеслав Константинов), "Април" (пр. Венцеслав Константинов), "Никой" (пр. Венцеслав Константинов), "Остаряването" (пр. Венцеслав Константинов)
  Петер Хухел "Под корените на магарешкия трън" (пр. Венцеслав Константинов), "Нощес" (пр. Венцеслав Константинов), "Верона" (пр. Венцеслав Константинов), "Нищо за отбелязване..." (пр. Венцеслав Константинов), "Под голата мотика на луната..." (пр. Венцеслав Константинов)
  Дорис Мюрингер "Чакане" (пр. Венцеслав Константинов), "Под облаците" (пр. Венцеслав Константинов)
  Илзе Айхингер "Зимна посока" (пр. Венцеслав Константинов), "Зимна утрин" (пр. Венцеслав Константинов), "Планинска покрайнина" (пр. Венцеслав Константинов), "Денем" (пр. Венцеслав Константинов), "Писма" (пр. Венцеслав Константинов)
  Дурс Грюнбайн "Картезианският пес" (пр. Венцеслав Константинов), "Биологически валс" (пр. Венцеслав Константинов), "В провинцията 4" (пр. Венцеслав Константинов), "Космополит" (пр. Венцеслав Константинов)
  Накъсо
      Краткостишия
  Илиана Илиева "Корпоративен дъжд"
      Хайку
  Александър Чобанов "Хайку - 1"
  Людмила Христова "Хайку - 1"
  Проза
      Гледни точки
  Боян Биолчев "Белег"
  Росица Борковски "Поотделно"
      Смъртта
  Ангел Игов "74"
  Боян Биолчев "Тишина"
      Той и Тя
  Веселин Стоянов "Островите на завръщането", "Сълза в клепсидрата", "Сантиментална като пума"
  Христо Карастоянов "Отвъд стената", "Татуировки"
      Романи
  Христо Запрянов Из "Der schwarze Storch" (пр. Барбара Мюлер)
  Кратка проза
      Четвърти конкурс за кратка проза - 2006
  Гергана Атанасова "Теория на остаряването" / "Theory of Aging" (пр. Веселин Веселинов)
  Димитър Дъбов "Така се случи" / "It Happened Like this" (пр. Веселин Веселинов)
  Елисавета Ненчева "За георги димитров" / "About georgi dimitrov" (пр. Веселин Веселинов)
  Ясен Калайджиев "Билетът" / "The Ticket" (пр. Веселин Веселинов)
      Реалност и видения
  Росица Борковски "Чай и рози"
  Атанас Коев "Среща с дете"
  Петър Николов "Обсебен"
  Есеистика
      Граматика на аналогиите
  Николай Фенерски "Творителен падеж"
      Следи
  Ерих Кестнер "Излечим ли е екзистенциализмът?" (пр. Венцеслав Константинов)
  Публицистика
      Настоящето като минало
  Вихрен Чернокожев "Световна писателска среща или БСП мероприятие?"
      Миналото като настояще
  Илия Джерекаров "Българи ли сме ние, българите?"
  Мисли
      Злободневно
  Дилян Бенев Из "Инвазия"
  Детски кът
      Приказки
  Петя Караколева "Залез-Изгрев"
  Искра Павлова "Двете гъбки"
  Лиза Мороз "Приказка за Принцесата и вълшебното езеро"
  Фолклор
      Антологии
  "Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра" (съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски)
  "Българско народно творчество в дванадесет тома. Т. VІІІ. Трудово-поминъчни песни" (съст. Анастас Примовски)
      Мотиви
  "Песни за Панайот Хитов" (съст. Тодор Моллов)
  Литературна критика
      Обзори
  Гриша Трифонов "Стихосбирките на пловдивчани, издадени през 2005 г."
  Валери Станков "Преглед на прозаичните книги - Пловдив 2005"
      Анализи
  Огнян Антов "Вапцаров на български. "Песен за човека"
  Иван Сухиванов "Епиграфи в "Старопланински легенди"
      Гагаузка литература
  Людмила Чавдар "Магическата сила на словото в творчеството на Дмитрий Кара Чобан" (пр. Елена Водинчар)
      Български език и литература
  Мила Кръстева "За (не)очертаността на възрожденските очерци"
  Литературна история
      Избрани студии
  Юрдан Трифонов "Съчиненията на П. Р. Славейков с исторически характер", "Историческата страна на драмата "Иванку, убиецът на Асеня І" от В. Друмев"
  Старобългаристика
      Литература в дискусия. II
  Надежда Драгова "Култът към Св. Иван Рилски в българските исторически сбъдвания"
  Нова хуманитаристика
      Визии
  Яна Костова "Изкуство като за последно"
  Мирослав Дачев "Rosslyn chapel"
      Гео Милев
  Биляна Курташева "Адският град на Гео Милев"
  Ателие
      Отзиви
  Виолета Тончева "Защо честната къща, също като честния човек, трябва да е последователна и смислена"
      Портрети
  Калин Николов "Последни сънища"
      Интервюта
  Мария Попова "Милка Пейкова"
  Медиакритика
      Рекламата
  Александър Христов "Негативни въздействия на рекламата: балкански особености"
  Кинокритика
      Кино зрелища
  Борислав Гърдев "Сандъкът на мъртвеца"
      Имена
  Борислав Гърдев "Мемоарите на Марлон Брандо"
      Сръбско кино
  Момчил Цонев "Kad porastem bicu pseudo-kengur"
  Езикознание
      Български език и литература
  Мария Деянова "Съвпадения между характерните диалектизми в Зографската чернова на "История славянобългарска" и говорни характеристики на с. Доспей, Самоковско (По повод 100 години от откриването на Зографската чернова)"
  История
      Великите българи
  Христо Т. Христов "Из сенките на миналото"
      Избрани студии
  Юрдан Трифонов "Историческо обяснение на вярата в "Дяда Ивана" (Русия) у българския народ"
  Културология
      Модерност и Възраждане
  Галина Гончарова "Смъртта на истинския патриот (Социалните програми и "историческите работи" на поборническо-опълченските дружества в края на века)"
      Посоки
  Рая Заимова "Оксидентализмът за български читател"
      Америка
  Албена Бакрачева "The New England "Club of the Likeminded": Discord and/in Concord"
  Семиотика
      Школите
  Борис Успенски "Към проблема за генезиса на Тартуско-Московската семиотична школа" (пр. Евгения Трендафилова)
  Балканистика
      Езикови политики
  Пол Гард "Езици и нации в балканското пространство" (пр. Евгения Динкова)
  Философия
      Политическа философия
  Владислав Тодоров "Адамов комплекс. Към критика на политическото въображение"
  Ангел Грънчаров "Консерватизмът, съвременността и ценностите на традицията"
      Тайнството на живота
  Ангел Грънчаров "Пълноценното съществуване, успехът"
      Физика / Метафизика
  Никола Димитров "За системната зависимост между обекти, действия и причинност"
      Интервюта
  Лияна Фероли "Философията и художественото творчество раздвижват човешкия дух"
  Психология
      Психологически модели на поведението
  Иван Райчев "Мотив и мотивация (социално-психологически аспекти)"
  Визуални изследвания
      Изложби и концепти
  Лора Попова "Диалог с мястото"
      Разказвайки образа
  Ангел В. Ангелов "Бележки вместо послеслов"
  Културни политики
      Институции
  София Василева "Културно дружество "Българско родно изкуство". 1929-1939"
  Културни събития
      Български език и литература
  Тодор Бояджиев, Кирил Димчев "100 години от рождението на Стайко Кабасанов"
  Образование
      Български език и литература
  Калина Михова "Пътеводител за писане на есе (за разкрепостяване на мисленето, за собствен и артистичен поглед към живота и света, за изграждане на индивидуален стил) - ІІ част"
  Людмила Бенчатова "Подготовкa нa студентите по специaлносттa словaшки език и литература зa бъдещaтa им учителскa професия"
  In memoriam
      Български език и литература
  Райчо Русков (1929-2006)
 

Награди

Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)   LiterNet - с националната награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
  LiterNet - с награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


Рубрики в броя

 • Поезия
 • Накъсо
 • Проза
 • Кратка проза
 • Есеистика
 • Публицистика
 • Мисли
 • Детски кът
 • Фолклор
 • Литературна критика
 • Литературна история
 • Старобългаристика
 • Нова хуманитаристика
 • Ателие
 • Медиакритика
 • Кинокритика
 • Езикознание
 • История
 • Културология
 • Семиотика
 • Балканистика
 • Философия
 • Психология
 • Визуални изследвания
 • Културни политики
 • Културни събития
 • Образование
 • In memoriam
 • Партньори

 • Проект Растко
 • Български език и литература
 • Национален фонд "Култура"
 • Артзона

  Фотографи

  Детелина Тихолова
  Църквата "Св. Мина", Кюстендил

  Детелина Тихолова - Есен

  Детелина Тихолова - Пред буря

  Детелина Тихолова - Пролет

  Детелина Тихолова - Зимна мъгливост

  Още >>>

  Знаете ли, че...

    Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в Електронно списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер ISBN за тях.

    Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

  Конкурси

    На 1 август 2006 г. журито на IV- ия Конкурс за кратка проза, организиран от LiterNet и eRunsMagazine, обяви тазгодишните победители. Първа награда за Гергана Атанасова, Втора награда за Димитър Дъбов, Трета награда - Ясен Калайджиев, Елисавета Ненчева. Вижте техните текстове в настоящия брой на списанието! Честито на отличените!

  От печат

    Владислав Тодоров "Адамов комплекс"
    Българско народно творчество в дванадесет тома. Т. VІІІ. Трудово-поминъчни песни (съст. Анастас Примовски)
   
  "Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра" (съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски)

  Очаквайте

    Моско Москов "История на българската литература"
    Александър Теодоров-Балан "Българска литература. Кратко ръководство за средни и специални училища"
    Модерната география на културата. Родно и чуждо (съст. Албена Вачева)

  Продължаващи книги

    Юрдан Трифонов "Избрани студии" (съст. Надя Данова, Николай Аретов)
    Литература в дискусия. II. Сборник публични лекции (съст. Елена Тачева, Роман Хаджикосев, Албена Вачева)
    Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
   
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
    Светлината на света. Антология на немската поезия (съст. Венцеслав Константинов)

  Полезно

    Ако желаете да разгърнете други броеве на Електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

   

  Реклама
  Толкова е краткоТолкова е кратко
  Федя Филкова
  Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
  Захарий Стоянов / Иван Русков
  Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
  Джеръм Селинджър
  ЛавинаЛавина
  Блага Димитрова
  Гл. редактор Георги Чобанов
  Зам.-гл. редактор Албена Вачева
  Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
  Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
  Всички права запазени!
  © Списание LiterNet, 1999-2021
  ISSN 1312-2282
  .
  При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.