Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия

      На фокус
  Веселин Вълев "Телевизия. Предизборно студио"
  Мая Дългъчева "Човекът", "Дайре", "Осанка", "Рисувачът на спомени", "Буква и цунка", "Дъщеря ми сънува", "Зад олтара", "Върколак", "Дивите лебеди", "Басня", "Пътьом"
      Венеция

  Георги Господинов "Зелените поля на Венеция"
      Гласове

  Мирослава Карабелева "Правреме", "Захапване", "Ти, Р.", "Да, така е", "Сутрин", "Приказка"
  Вера Ташева "Гмурвам се в синя вода...", "Аз пиша за него..."
      Свищовски лозници
  Славимир Генчев "Разчистване на Дебеляновия двор"
      Имена
  Паул Целан "Ти беше смъртта ми..." (пр. Емануил А. Видински), "Твоята..." (пр. Емануил А. Видински), "Дванайсет години" (пр. Емануил А. Видински), "Вечността" (пр. Емануил А. Видински), "Долу" (пр. Емануил А. Видински), "In memoriam. Пол Елюар" (пр. Емануил А. Видински)
      Балкани
  Янис Стигас "Толкова пеперуди кръв..." (пр. Яна Букова), "Главата ми..." (пр. Яна Букова), "Така или иначе..." (пр. Яна Букова), "Достигайки петия вече километър тишина..." (пр. Яна Букова), "Най-красивата елегия..." (пр. Яна Букова)
  Милтос Сахтурис "Камен" (пр. Яна Букова), "Сцената" (пр. Яна Букова), "На звяра" (пр. Яна Букова), "Кладенецът" (пр. Яна Букова), "Зима" (пр. Яна Букова), "Чужденецо" (пр. Яна Букова), "Едни опасни парчета" (пр. Яна Букова), "Историята на едно дете" (пр. Яна Букова), "Огледалото" (пр. Яна Букова), "Пясъчен часовник" (пр. Яна Букова), "Удавникът" (пр. Яна Букова), "Главата на поета" (пр. Яна Букова), "Франц Кафка" (пр. Яна Букова), "Смелите" (пр. Яна Букова), "Когато" (пр. Яна Букова)
  Енвер Ерджан "Из "Целува всичко времето" (пр. Кадрие Джесур)
      Светлината на света

  Албрехт фон Халер "Из "Мисли за разума, суеверието и безверието" (пр. Венцеслав Константинов), "Из "Лъжливостта на човешките добродетели" (пр. Венцеслав Константинов), "Размисъл след едно събитие" (пр. Венцеслав Константинов), "Из "Траурна ода за смъртта на любимата Мариане" (пр. Венцеслав Константинов), "Из "Несъвършена поема за Вечността" (пр. Венцеслав Константинов)
  Фридрих Готлиб Клопщок "Гердан от рози" (пр. Венцеслав Константинов), "Младежът" (пр. Венцеслав Константинов), "Наздравица за мъртвите другари" (пр. Венцеслав Константинов), "Смъртта" (пр. Венцеслав Константинов), "Моята горичка" (пр. Венцеслав Константинов), "Победителят" (пр. Венцеслав Константинов)
  Аделберт фон Шамисо "Канон" (пр. Венцеслав Константинов), "Пролет" (пр. Венцеслав Константинов), "Сватбена песен" (пр. Венцеслав Константинов), "Наесен" (пр. Венцеслав Константинов), "Зима" (пр. Венцеслав Константинов)
  Детлев фон Лилиенкрон "Щастлив съм пак" (пр. Венцеслав Константинов), "Смълвени стихове след безсънна нощ" (пр. Венцеслав Константинов), "Мартенски ден" (пр. Венцеслав Константинов), "След лов на яребици" (пр. Венцеслав Константинов), "В големия град" (пр. Венцеслав Константинов)
  Рихард Демел "Нощ" (пр. Венцеслав Константинов), "На брега" (пр. Венцеслав Константинов), "Гласът на вечерта" (пр. Венцеслав Константинов), "Прибежище" (пр. Венцеслав Константинов), "Под младата круша" (пр. Венцеслав Константинов), "Благопожелание" (пр. Венцеслав Константинов), "Глас в мрака" (пр. Венцеслав Константинов)
  Арно Холц "Море от озарени сгради" (пр. Венцеслав Константинов), "Далеч една страна!" (пр. Венцеслав Константинов), "Птича песен" (пр. Венцеслав Константинов), "Лунен изгрев" (пр. Венцеслав Константинов), "Сбъдновение" (пр. Венцеслав Константинов)

  Накъсо
      Хайку
  Станка Бонева "Хайку - 1"
      Тристишия
  Атанас Коев "Тристишия летни и есенни"
  Проза
      Романи
  Десислава Лазарова "Из "Джиесем"
  Леа Коен "Из "Близка връзка"
      Истории
  Александър Шпатов "Февруари", "Контрол", "man utd.doc"
  Христо Карастоянов "Паякът"
  Петър Денчев "Градовете на татко"
  Валентина Плачкинова "Риза на оранжеви райета"
      Love Stories
  Люси Мòшен "Из ехото на чувствата"
      Проект Растко
  Здравка Евтимова "Виолина" (пр. Велимир Костов)
  Алек Попов "Одисеjа на Косову 2001. године" (пр. Велимир Костов)
  Кратка проза
      Фигури
  Минка Параскевова "У България"
  Франц Кафка "Мостът" (пр. Мария Попова)
  Мария Липискова "couple"
  Публицистика
      Ценности и мишени
  Димитър Коруджиев "Последната преграда"
  Петър Краевски "Медийни картечници срещу учителите"
      Факти и интерпретации
  Христо Карастоянов "Наградата като щемпел. Нобеловата награда за литература е точно толкова за литература, колкото наградата за мир е награда за мир"
  Очерци
      Европа и нейните кафенета
  Мишел Бродо "Париж. Кафене "Ле дьо Маго" (пр. Евгения Динкова)
  Биографии
      Родопите като съдба
  Александър П. Маринов "Уводни думи"
  Петър Маринов "Някога... (Книга втора)"
  Фолклор
      Сборници
  "Народни песни на македонските българи" (съст. Стефан Веркович)
      Антологии

  "Български народни песни. ІІ. Епос" (съст. Михаил Арнаудов)
  Литературна критика
      Литературни пространства
  Бисерка Рачева "Грам новина срещу тон надежда (Юрек Бекер)"
  Критически преглед
      Книга за Васил Пундев
  Светлозар Игов "Книга за и на литературоведската зрелост"
      Руска проза
  Албена Величкова "Нос" в "Главата на Гогол"
      Предговори

  Яна Букова "Със зелена шестоъгълна глава на поет (Увод в поезията на Милтос Сахтурис)"
  Литературна история
      Досиета
  Емил Ив. Димитров "II. Агентът като "литературовед" (Из "Човек на дълга и честта. Досието на Михаил Арнаудов")"
      Паметник на книжовността и художествената литература в Пловдив

  Владимир Янев "Уводни думи", "Прочутата Пловдивска гимназия. Други автори, свързани с Пловдив от началото на XX век"
      Български език и литература
  Юлия Николова "Почеркът на пътя"
  Нова хуманитаристика
      Литературни топоси
  Гергина Кръстева "Литературният кабинет (Някои наблюдения върху фигурата на литературния кабинет в българската лирика през 60-те и 70-те години на ХХ век)"
  Старобългаристика
      Следи и хипотези
  Пламен Павлов "Повестта за българската царкиня Персика" и историческата памет за княз Борис-Михаил"
  Кинокритика
      Годишнини
  Борислав Гърдев "Последното танго в Париж". 35 години след премиерата на филма"
  Тв критика
      Полемики
  Любомир Милчев "Защо това не е онова. Реалити-форматите - гузност на телевизионното"
  Музикална критика
      Памет
  Огнян Стамболиев "Илия Темков - съзидателят. Пет години от смъртта на големия български диригент"
  История
      Българската вяра преди покръстването
  Стефан Чурешки "Религия, история и пропаганда"
  Етнология
      Последното време
  Тодор Моллов "Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г."
      Народни песни на македонските българи
  Стефан Веркович "Посвещение", "Предговор"
  Петър Динеков "Делото на Стефан Веркович", "Бележка"
      Проект Растко

  Деян Айдачич "Естетическа функция на магията в словесния фолклор" (пр. Татяна Кметова)
  Модерна библеистика
      Библейската жена
  Людмила Стоянова "С научен кураж в първопроходството"
  Визуални изследвания
      Рецензии
  Ангел В. Ангелов "Визуалните изследвания в САЩ. За монографията на Маргарет Диковицка"
  Езикознание
      Език и медии
  Хюсеин Мевсим, Красимира Чакърова "Отново за съдбата на турцизмите в съвременния български език (изолация и/или реабилитация)"
      Лексикология
  Снежана Александрова "Названия за цветове в българските говори"
  Образование
      Съпоставително езикознание
  Боряна Ружекова-Рогожерова "Contrastive Analysis (French-English) in Teaching English Preterit and Perfect through Technical Texts"
      Български език и литература
  Яна Рашева-Мерджанова "Библията в училище - педагого-ценностен прочит на основните сюжети"
  Таня Лазарова "Новите книги и техните букви (Как традиционни и модерни методически похвати водят учениците към новото знание)"
  Надежда Найденова "Преодоляване на формалния подход при създаването на писмени текстове от учениците"
  Емилия Велинова "За жанровия профил на съвременния учебник по литература"
  Ваня Кръстанова "Функционален, полезен и интересен"
  Гергана Дачева "Крачка напред в обучението по български език"
  Янка Николова "Прилагане на новата учебна програма по български език и литература в 5. клас"
  Клавдия Сапунджиева "Един модерен учебник"
  Павел Петров "Помагало, което си заслужава да имате"
  Издателство "Просвета" "Преразказът - подробен, сбит, трансформиращ"
  "Примерен изпитен вариант за държавен зрелостен изпит по български език и литература"
  Библиографии
      История
  Стефан Чурешки "Подбрана библиография"
 

Награди

Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)   LiterNet - с националната награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
  LiterNet - с награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


Рубрики в броя

 • Поезия
 • Накъсо
 • Проза
 • Кратка проза
 • Публицистика
 • Очерци
 • Биографии
 • Фолклор
 • Литературна критика
 • Критически преглед
 • Литературна история
 • Нова хуманитаристика
 • Старобългаристика
 • Кинокритика
 • Тв критика
 • Музикална критика
 • История
 • Етнология
 • Модерна библеистика
 • Визуални изследвания
 • Езикознание
 • Образование
 • Библиографии
 • Партньори

 • Проект Растко
 • Български език и литература
 • Национален фонд "Култура"
 • Издателство "Фама"
 • Артзона: Галерия

  Момчил Попов
  "Светлописи"

  Момчил Попов. Утро край Дунава

  Момчил Попов. Копривщица

  Момчил Попов. Гоним злото

  Още >>>

  Знаете ли, че...

    Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в Електронно списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер ISBN за тях.

    Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

  От печат

    Петър Маринов "Някога... Книга втора"
    Български народни песни. Част ІІ. Епос (съст. Михаил Арнаудов)
    Народни песни на македонските българи (съст. Стефан Веркович)
    Бисерка Рачева "Литературни пространства"

  Очаквайте

    Нина Кръстева "И пак мъжете са виновни... (моите секстелефонни истории)"
    Bulgarische Dichter (Zusammenstellung und Übersetzung: Dimitar Dimitrov)
   
  Материали из историята на с. Любенова махала, Новозагорско (съст. Нина Петкова)
    Моско Москов "История на българската литература"
    Александър Теодоров-Балан "Българска литература. Кратко ръководство за средни и специални училища"
    Юнак и ясно слънце. Народен епос (съст. Иван Бурин)
    От лехичка по стръкче. Народни песни (съст. Димитър Осинин)

  Продължаващи книги

    Маргарита Коева "Архитектурното наследство и съвременният свят"
    Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
   
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
    Антология: Светлината на света. 100 немски поети от XII до XX век (идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов)

  Полезно

    Ако желаете да разгърнете други броеве на Електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

   

   

  Реклама
  Толкова е краткоТолкова е кратко
  Федя Филкова
  Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
  Захарий Стоянов / Иван Русков
  Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
  Джеръм Селинджър
  ЛавинаЛавина
  Блага Димитрова
  Гл. редактор Георги Чобанов
  Зам.-гл. редактор Албена Вачева
  Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
  Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
  Всички права запазени!
  © Списание LiterNet, 1999-2021
  ISSN 1312-2282
  .
  При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.