Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия
      На фокус
  Иво Рафаилов "Пикареска на любовно чувство. 2 следобед", "Страничка от Омар Хаям, вероятно", "Предпазване от бременност", "Пейзаж от влак", "Велосипедни станси"
      Гласове
  Иван Странджев "Испанско стихотворение", "Въздишка", "Септември си отива...", "Изповед", "Наречен 2010"
  Снежана Онова "Почти иронично", "Животът е театър, казват..."
  Василка Петрова-Хаджипапа "Орехови думи", "Затъжих се за дъжда", "Светулки", "Природно"
      София-Лондон
  Джонатан Дън "Причастяване" (пр. Цветанка Еленкова), "Илюзия" (пр. Цветанка Еленкова), "Контрольорката" (пр. Цветанка Еленкова), "Крайност" (пр. Цветанка Еленкова)
      Старогръцки поети
  Сафо "Някои казват конницата, други - пехотата, трети..." (пр. Яна Букова), "Фрагменти" (пр. Яна Букова)
      Поети от Древен Рим
  Гай Валерий Катул "5" (пр. Яна Букова), "8" (пр. Яна Букова), "22" (пр. Яна Букова), "23" (пр. Яна Букова), "32" (пр. Яна Букова), "71" (пр. Яна Букова)
  Накъсо
      Хайку
  Мая Николова "Хайку - 2"
  Проза
      Книги
  Надежда Тефи "Наше житье. Рассказы и фельетоны, опубликованные в Софии (1923-1927)" (съст. Галина Петкова)
      Разкази
  Антоанета Добрева "Дъгата и госпожа Ю."
  Нели Лишковска "Новите дрехи на Валя", "Свинкс"
  Мария Попова "Виртуално запознанство"
  Бистра Величкова "И аз съм така", "Бягство с дивите коне"
      The Sun Is but a Morning Star
  Юдора Уелти "Lily Daw and the Three Ladies", "Why I Live at the P.O."
  Сол Белоу Из "By the St. Lawrence", Из "Ravelstein"
  Кратка проза
      Видения
  Красимира Зафирова "Третата костенурка", "Реалности (писмо до Унамуно)"
      Сонатини за лява ръка
  Никита Нанков "Магнетизмът на американската мечта", "Шега", "Страхове", "Вълшебна приказка"
  Публицистика
      Ре-формирането на БАН
  Ангел В. Ангелов "Предизвикване на криза и приватизиране на науката и образованието"
      Емиграция ли?
  Константин Димитров "Преселничество (Някои размисли върху българската емиграция след промените)"
      Нобелови лекции
  Сол Белоу "The Nobel Prize in Literature 1976"
  Биографии
      The Sun Is but a Morning Star
  *** "Eudora Welty"
  *** "Saul Bellow"
  Детски кът
      Деца пишат
  Христо Карастоянов-внук "Миниатюри"
      Стихове
  Николай Милчев "Лято", "Жълто и бяло", "Колумб", "Циганче", "Гладно"
  Фолклор
      Мотиви
  *** "Божа майка дарява чудна риза на малка мома" (съст. Тодор Моллов)
  *** "Момък не се опива заради момина хубост" (съст. Тодор Моллов)
  Критически преглед
      Поезия
  Димитър Танев "Натрупани мълчания и избухнали думи"
  Ивайло Иванов "Закъсняла рецензия, или Развързване на опърничавата метафора"
      Пътеписи
  Стефан Бонев "Китайска тетрадка може да промени читателя си"
      Американски роман
  Зелма Каталан "Обречени от илюзиите: Романът на Ричард Йейтс "Пътят на промените"
  Тв критика
      Хъшове
  Огнян Антов "Четирите серии на "Хъшове" от Ал. Морфов и Ил. Симеонов: счупените или липсващи пакети"
  Литературна критика
      Книги
  Роза Станкевич "Срещи на беларуска земя"
      115 г. от рождението на Гео Милев
  Венцеслав Константинов "Гео Милев и немският литературен експресионизъм"
      Жените и литературата
  Албена Вачева "Поезията на Магда Петканова - женското усъмняване и идеите на Родно изкуство"
      Интервюта
  Сабина Маринова "Не се ожесточавайте срещу чуждия успех. Интервю с писателя Майк Резник"
      Български език и литература
  Никола Георгиев "Учител по литература ли? Не съм от тях... III. Калиопа муза ли е или не?"
  Литературна история
      Предговори
  Галина Петкова "Надежда Тефи и нейните публикации в София (1923-1927)"
      Идеологии на превода
  Любка Липчева-Пранджева "Маршрути на превода. За едно пътуване по Стара планина... през езици и идеологии (II)"
     Морето в българската периодика XIX-XX век
  Георги Н. Николов "Фотографиранне вътрешността на морето", "Фондовете - това позабравено бъдеще", "Да можят да избавляват от морето человеци...", "За моряшките суеверия - In memoriam..."
  Сравнително литературознание
      За преносителя на култури
  Христо Трендафилов "Българинът като културен посредник"
  Нова хуманитаристика
      Текстология
  Георги Няголов "Различни представи за езика: сравнително изследване на ръкописа на Допълнения IIc и III към пиесата "Сър Томас Мор" и осъвременената му версия в “The Complete Oxford Shakespeare"
      Кино и литература
  Милена Звънчарова "Роман и екранизация: Изумление и трепет"
  Семиотика
      Ю. М. Лотман
  Борис Ф. Егоров "Семинар за Ю. М. Лотман" (пр. Пламен Панайотов)
  Славистика
      Рецензии
  Елена Налбантова "Монография за една самообособяваща се национална наука"
  Балканистика
      Балканите и другите
  Антоанета Алипиева "Балкански размишления"
  Архитектурознание
      История на българската църковна архитектура
  Благовеста Иванова, Ради Ганев "Желязото" и стоманата в храма "Св. Стефан" в Истанбул"
  Образование
      Български език и литература
  Владимир Атанасов "Методиката на литературното образование двадесет години по-късно"
 

Награди

Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)   LiterNet - с националната награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
  LiterNet - с награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


Рубрики в броя

 • Поезия
 • Накъсо
 • Проза
 • Кратка проза
 • Публицистика
 • Биографии
 • Детски кът
 • Фолклор
 • Критически преглед
 • Тв критика
 • Литературна критика
 • Литературна история
 • Сравнително литературознание
 • Нова хуманитаристика
 • Семиотика
 • Славистика
 • Балканистика
 • Архитектурознание
 • Образование
 • Партньори

 • Проект Растко
 • Български език и литература
 • Национален фонд "Култура"
 • Артзона: Галерия

  Валентин Таневски
  България в Европа през очите на един македонец

  Валентин Таневски - Beethoven

  Валентин Таневски - Началото и Краят

  Валентин Таневски - Накъде

  Още >>>

  От печат

    Надежда Тэффи "Наше житье. Рассказы и фельетоны, опубликованные в Софии (1923-1927)" (составление, подготовка текстов и вступительная статья Галины Петковой)
    Роза Станкевич
  "Срещи на беларуска земя"

  Очаквайте

    "A Thing of Beauty is a Joy Forever. Anthology of British Literature" (edited by Albena Bakratcheva)
    "Съвременни мексикански драматурзи" (съст. и превод: Виолета Бончева)
    Габриела Цанева "Миналото в мен. Документална повест"
    Антоанета Алипиева "Българската поезия от 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността"
    Димитър Ангелов "Безмилостно творение"

  Продължаващи книги

    Георги Н. Николов "Морето в българската периодика XIX-XX век"
    The Sun Is but a Morning Star. Anthology of American Literature (edited by Albena Bakratcheva)
    Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. III. Юнашки песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
    Български фолклорни мотиви. Т. VIII. Хумористични и пародийни песни (съст. Тодор Моллов)
    Маргарита Коева "Архитектурното наследство и съвременният свят"

  Знаете ли, че...

    Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в Електронно списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер (ISBN) за тях.

    Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

  Полезно

    Ако желаете да разгърнете други броеве на Електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

   

   

  Реклама
  Толкова е краткоТолкова е кратко
  Федя Филкова
  Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
  Захарий Стоянов / Иван Русков
  Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
  Джеръм Селинджър
  ЛавинаЛавина
  Блага Димитрова
  Гл. редактор Георги Чобанов
  Зам.-гл. редактор Албена Вачева
  Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
  Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
  Всички права запазени!
  © Списание LiterNet, 1999-2021
  ISSN 1312-2282
  .
  При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.