Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия

      Гласове
  Румен Денев "Досещане", "Фантазия за любов във Верона", "Приспивни песни за Йоана", "Далекомер", "Високо слово към Св. Седмочисленици (молитвен вик)", "Патриарх Евтимий", "Пророк Самуил", "Лайбниц
"
  Живка Крапчанска "Думи", "Златната среда", "Скритият смисъл", "Удавница...", "Цивилизация"
      България
  Надежда Искрова "Молитва"

  Накъсо
      Хайку
  Лидия Лечева "Хайку - 1"
  Проза

      Невидимата
  Павлина Гатева "Невидимата", "Истините, които убиват
"
  Мариана Дафчева "Наводнението"

  Кратка проза
      Сонатини за лява ръка
  Никита Нанков "Kate Chopin (1850-1904)", "Глобално затопляне", "В Отвъдността", "Две съдби", "Забележителни успехи"
  Есеистика
     1996-1998
  Юлия Станкова "Апокалиптично копнение", "Молитва за белокосите деца", "Размисли върху нашата цялостност и поотделност", "Сляпата армия на цар Самуил възкръсва"
  Публицистика
      Спорт и фашизъм
  Гео Милев "Олимпиада (Спорт, култура и фашизъм)"
  Хумор и сатира
      Минало незабравимо
  Веселин Веселинов "За някои недъзи във фотографията"
  Детски кът
      Стихове
  Йорданка Пармакова "Калинки и капки"
      Гатанки
  Йорданка Пармакова "Домашно джудже"
  Фолклор
      Мотиви
  "Две Ради вода газят - едната се удавя (смърт-сватба)" (съст. Тодор Моллов)
  "Момък среща в полунощ три бродници/магьосници на извор/река" (съст. Тодор Моллов)
  "Чер Арапин и болна мома жътварка" (съст. Тодор Моллов)
  "Чер Арапин на бял кон и назлън Донка" (съст. Тодор Моллов)
  Критически преглед
      Рецензии
  Дияна Боева "Неoбозримото влюбване"
  Литературна критика
      Иван Хаджихристов
  Светлозар Игов "Магията на необяснимото (Увод в поезията на Иван Хаджихристов с мемоарен пролог и епилог)"
      Любен Петков
  Антоанета Алипиева "Между митовете и реалността. Прозата на Любен Петков"
  Литературна история
      Владимир Василев
  Евелина Белчева "Самотен в своето време. Владимир Василев, или още към мартирологията на българския дух"
      Сирак Скитник
  Людмила Стоянова "Напътникът... (Сирак Скитник във вестник "Слово")"
  Литературознание
      НРБ-литературата
  Пламен Дойнов "НРБ-литературата - речници, диалози, (не)разбиране"
  Кинокритика
      Портрети
  Борислав Гърдев "Киномагът Стенли Кубрик"
  Визуални изследвания
      Изкуството при социализма
  Ирина Генова "Визии за изкуството при социализма след падането на Берлинската стена. Случаят с България"
  Езикознание
      Годишнини
  Пенка Радева, Върбан Вътов, Стоян Буров, Владислав Маринов "50 години Великотърновска лингвистична българистика"
  Образование

      Рецензии
  Кирил Димчев "Приносен труд за интензивно изучаване на българския език като втори език"

 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)Рубрики в броя

 

От печат

  НРБ-литературата: история, понятия, подходи (съст. Пламен Дойнов)

 

Очаквайте

  Мария Китова. Граматични и лексикално-синтактични средства за изразяване на темпорална следходност. (Сравнително-съпоставителен анализ върху материали от съвременния български, испански и португалски книжовен език)
  Мария Китанова. Свой сред чужди - чужд сред свои
  A Thing of Beauty is a Joy Forever. Anthology of British Literature (edited by Albena Bakratcheva)

 

Продължаващи книги

  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. III. Юнашки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VIII. Хумористични и пародийни песни (съст. Тодор Моллов)

 

Знаете ли, че...

  Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в е-списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер (ISBN) за тях.

  Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

 

Полезно

  Ако желаете да разгърнете други броеве на електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

 

 

Реклама
Толкова е краткоТолкова е кратко
Федя Филкова
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
Джеръм Селинджър
ЛавинаЛавина
Блага Димитрова
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.