Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

  Поезия
      Славейкова награда 2015
  Магдалена Андреева "Въведение в стоицизма"
      Насъщен глад
  Нина Ненчева "Как се сгромолясва...", "Смъртта като къща", "В старческия дом...", "Цял ден...", "Лежим голи...", "Това навярно е потопът..."
      Аметисти и ахати
  Никита Нанков "Безнадеждност е първото име на чудото...", "Денят е изтънял като сбогуване...", "Icons", "CV", "13 логически обяснения на това защо и как всичко ще свърши и няма как да продължи понеже тъй като и тъй нататък", "Pop", "In search of meaning"
  Накъсо
      Хайга
  Детелина Тихолова "Хайга" (6)
  Проза
      Разкази
  Димитър Нейчев "Крадци"
  Александър Шпатов "Юли"
      Дунав - обединени в литературата
  Яна Беньова Из "Кафене "Хиена" (пр. Асен Милчев)
  Есеистика
      Отклонения
  Владимир Шумелов "Извини ме за лирическото отклонение"
  Публицистика
      Накъде
  Владо Трифонов "Пяната"
  Фолклор
      Мотиви
  "Брак с еврейка срещу спасяване от тъмница" (съст. Тодор Моллов)
  "Вместо заплата - брак" (съст. Тодор Моллов)
  "Чудна мома косачка" (съст. Тодор Моллов)
  "Змей (вихрушка) вдига мома от хорото" (съст. Тодор Моллов)
  Критически преглед
      Рецензии
  Иглика Дионисиева "Взаимосвързаност, в която няма нищо тъмно, или как да четем Федя Филкова"
  Литературна критика
      Портрети
  Младен Влашки "Четири фрагмента върху романите на Атанас Липчев"
      Психоаналитични ракурси
  Росица Чернокожева "Тъй ми се стори" от Стилиян Чилингиров - един възможен психоаналитичен ракурс"
  Литературна история
      Рецензии
  Елена Налбантова "Принос към изследванията на две възрожденски селища"
Балканистика
      Рецензии
  Людмила Миндова "Да видиш другия"
Театрална критика
      Рецензии
  Мирела Василева "Ефектът на пеперудата"
  Етнология
      Книги
  Гатя Симеонова "Групи българско население и етнографски групи"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

От печат

  Гатя Симеонова. Групи българско население и етнографски групи

 

Очаквайте

  Милена Кирова. Жените и канонът в българската литература
  Тодор Моллов. Песента за Болен Дойчин
  Милена Цветкова. Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност. Филмова база данни за емпиричното книгознание
  A Thing of Beauty is a Joy Forever. Anthology of British Literature (edited by Albena Bakratcheva)

 

Продължаващи книги

  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. III. Юнашки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VIII. Хумористични и пародийни песни (съст. Тодор Моллов)

 

Знаете ли, че...

  Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в е-списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер (ISBN) за тях.

  Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

 

Полезно

  Ако желаете да разгърнете други броеве на електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

 

Реклама
Толкова е краткоТолкова е кратко
Федя Филкова
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
Джеръм Селинджър
ЛавинаЛавина
Блага Димитрова
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.