Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

Поезия

      Книги
  Кристин Димитрова "Сутринта на картоиграча"
      На фокус
  Мирослав Христов "В търсене на друга по-остра чувствителност", "Варвара", "Метеори", "Притегляне"
      Гласове
  Христина Мирчева "Роза с перки на самолет", "Вечният двигател", "Светофарът", "Щора", "Светлините на града
"
  Стоянка Боянова "Между два свята", "Посвещение", "След Сътворението"
  Гълъб Ковачев "Венеция", "Бяла покривка, кухненска маса", "Кой", "Синът ми в ковчега", "Някоя вечер", "Смъртта", "Час по лунознание", "Най-сърдечно сбогом"

Накъсо
      Хайку и сенрю
  Петър Чухов "Късен влак (20 хайку и сенрю)"
Проза

      Продължаващи книги
  Коста Радев "Речник на глупавите думи": "Героизъм", "Гордост", "Грях"
, "Доброта", "Единство", "Желание", "Законност"
      Новели
  Кристин Юрукова "Коледни играчки"

      Разкази
  Цветозар Цаков "Хомо универсус 1.0"

Есеистика
      Есета
  Бистра Величкова "Среща отвъд хоризонта"
Публицистика
      Книги
  Георги К. Спасов "Бръснещ полет"
      Статии
  Владо Трифонов "От пиацата - в телевизията. Това е българската журналистика!"
Детски кът

      Стихове за деца
  Борислав Ганчев "Майстор Лъжльо", "Инат Игнат", "Футболисти", "Страшник
"

Критически преглед
      Рецензии
  Владимир Шумелов "Роман за пречупването"
  Никола Иванов "Поезия от тишина и светлина"
Литературна критика
      Бесарабия
  Елена Налбантова "Съвременна българска бесарабска проза. Предварителни бележки"
Сравнително литературознание
      Статии
  Младен Влашки "Случаят "Франц Верфел". Опасните връзки на немския експресионист с българските рецептивни практики от 20-те години на ХХ век в България"
Етнология
      Книги
  Тодор Моллов "Песента за Болен Дойчин"
      Статии
  Тодор Ризников "Веда Словена". Книга съкровищница на народната памет"
Психология
      Статии
  Евелина Ламбрева "Ти ми взимаш всичко човешко...". Психоаналитични разсъждения върху защитния механизъм "идентификация с агресора" в "Приказка за стълбата" от Христо Смирненски"
Визуални изследвания
      Статии
  Розалия Гигова "Иван Пенков в Германия (1922-1923)"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

От печат

  Тодор Моллов. Песента за Болен Дойчин
  Кристин Димитрова. Сутринта на картоиграча
  Георги К. Спасов. Бръснещ полет

Очаквайте

  Милена Цветкова. Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност. Филмова база данни за емпиричното книгознание
  A Thing of Beauty is a Joy Forever. Anthology of British Literature (edited by Albena Bakratcheva)

 

Продължаващи книги

  Коста Радев. Речник на глупавите думи
  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. III. Юнашки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VIII. Хумористични и пародийни песни (съст. Тодор Моллов)

 

Знаете ли, че...

  Всеки автор, преводач и съставител има право да поиска преконфигуриране на публикуваните си в е-списание LiterNet текстове в електронни книги и да получи международен стандартен книжен номер (ISBN) за тях.

  Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

 

Полезно

  Ако желаете да разгърнете други броеве на електронно списание LiterNet, кликнете върху Начало и направете своя избор. Достъпни са всички броеве от бр. 4 за 2003 г. насам.

 

Реклама
Толкова е краткоТолкова е кратко
Федя Филкова
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
Джеръм Селинджър
ЛавинаЛавина
Блага Димитрова
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.