Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

Поезия

      На фокус
  Надежда Искрова "Ахил", "Мисля си", "Прозирна", "Невеществена нива", "Ти", "Опит за автопортрет", "Небе за кораби"
      Приписки
  Владимир Попов "С кого", "Лъчът", "Златна сватба", "Приписки
"
     Гласове
  Иглика Дионисиева "На ръка изпирам...", "като ожаднея...", "Илинден", "Еxitus", "Той живее върху листа на Мьобиус"

  Александър Байтошев "Хралупа в снега", "Вратите", "Подминатите"
  Пламена Гиргинова "списъци 1", "списъци 2", "ул. Г. Бенковски", "мисля, че я убих"

Накъсо

      Краткостишия
  Иванка Павлова "Тристишия"

Проза

      Разкази
  Георги Златков "Черешов пай"
  Гален Ганев "Обесване в Киев"
  Димитър Няголов "Връбница"
  Борислав Балтов "Приятели"
      Новели
  Филип Дахилов "Една нощ в София"
      Романи
  Христина Панджаридис Из "Някъде другаде"
      Продължаващи книги
  Коста Радев "Речник на глупавите думи": "Обещания", "Обида", "Обич", "Омраза"
, "Орисия", "Осанна", "Остроумие", "Откровение"

Кратка проза
      Съзвучия
  Бистра Величкова "Цвекло и моркови"
Есеистика

      Бежанците
  Горяна Търницова "Твоите деца не са твои деца"

Публицистика
     Годишнини
  Даниела Горчева "Зловещият план не бе осъществен докрай"
Мисли
      Афоризми
  Иванка Павлова "Афоризми - 1
"
Хумор и сатира
      Разкази
  Владимир Георгиев "В супера"
Фолклор
     Мотиви
  "Божа майка или светци проклеват дърво, посеви или кукувица" (съст. Тодор Моллов)
  "Мома му е омиляла като китка годенишка" (съст. Тодор Моллов)
Ателие
     Изложби
  Кирил Попов "Мистични аспекти на реалното и автобиографичното"
Критически преглед
     Рецензии
  Владимир Шумелов "Дълги улици, лъкатушни пътища"
  Михаил Евлогиев "Митология и спомени насред сферата на света: първата стихосбирка на Андриана Спасова"
  Рада Александрова "Продължение на поезията"
     Послеслови
  Светлозар Игов "Майстор на разказа"
Литературна критика
     Статии
  Антония Велкова-Гайдаржиева "Класически прочит на "Три класически случая"
  Албена Вачева "Прозата на Мария Грубешлиева - трансформации на социалното"
  Тодор Ризников "За отзвъняването при Кирил Христов"
Езикознание
     Историческа граматика
  Галя Нинова "За генезиса на албанския адмиратив"
In memoriam
      Една година по-късно
  Емил Басат "Да си спомним за Николай Цонев"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

Артзона: Галерия

Владислав Христов
Измиване на срама

Още >>>

 

Очаквайте

  Милена Цветкова. Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност. Филмова база данни за емпиричното книгознание
  Антоанета Алипиева. В театъра на литературата
  Антоанета Алипиева. Българска лирика: "забутаното" поколение от 80-те години на ХХ век
  A Thing of Beauty is a Joy Forever. Anthology of British Literature (edited by Albena Bakratcheva)

 

Продължаващи книги

  Коста Радев. Речник на глупавите думи
  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. III. Юнашки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VIII. Хумористични и пародийни песни (съст. Тодор Моллов)

 

Знаете ли, че...

  Предлагаме публикация на продължаваща книга с ISBN (ежеседмично или с друга периодичност представяне на отделни текстове), гарантираща трайна рекламна позиция на първа страница, както и в други важни зони на портала.

 

 

Реклама
Толкова е краткоТолкова е кратко
Федя Филкова
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
Джеръм Селинджър
ЛавинаЛавина
Блага Димитрова
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.