Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

Поезия

      Книги
  Иванка Павлова "Зрея в мълчанието"

      Поеми
  Кева Апостолова "Из "Диалози с Него", "Развързваш обувките ми"
      Гласове
  Ваня Данева "
Марсианска трева", "Термити", "Наблюдение", "Почивен ден"
  Андриана Спасова "Афала", "Живи играчки", "Зимна приказка", "Лодка", "Любов", "Отместване", "Туп"
  Людмила Миндова "Мълчание"
  Веселин Д. Делчев "След почивката", "Робовладелец на себе си"
      Бесарабия и Таврия
  Владимир Калоянов "Безсмъртие", "Чрез любовта...", "Дъждът не спира, пак безкрай...", "Замлъкват птичи гласове над мен
..."
  Михаил Бъчваров-Бондар "Балада за орача и песента", "Люляци", "Край Лозоватка", "Когато си още хем глупав, хем млад..."

Проза

      Книги
  Антоанета Алипиева "В театъра на литературата"
      Продължаващи книги
  Коста Радев "Речник на глупавите думи": "Отличие", "Отмъщение", "Отричане", "Отчаяние", "Отчуждение", "Оцеляване", "Очовечаване", "Памет"

      Разкази
  Дияна Тончева "Връстничка"

  Радослав Райков "Самотният зов на смъртта"
  Славянка Мундрова-Неделчева "Тебе. Не тях"

Спомени и мемоари
      Спомени
  Мария Антонова Из "Блага Димитрова. Дневник за едно приятелство"
Детски кът
      Разкази
  Драгни Драгнев "Шапка от глухарчета"
Фолклор
      Мотиви
  "Турци искат да убият влахче-робче и да залюбят сестра му" (съст. Тодор Моллов), "Ухажор - самохвалец" (съст. Тодор Моллов), "Мома и овчар се наддумват" (съст. Тодор Моллов), "Надхвалване на овца, нива и лоза " (съст. Тодор Моллов)
Ателие
      Отзиви
  Кирил Попов "Седмоцветни изгреви на любовта"
Критически преглед
      Рецензии
  Красимир Христакиев "Работникът и смъртта" - за труда, за непоносимата красота на нагледа"
  Антон Баев "Романтичният залив на Костадин Костадинов"
  Мария Пилева "Живи бонбони"
Литературна критика
      Статии
  Ксения Киселинчева "Големите акули и иновацията (в пиесата на Дейвид Мамет "Водният двигател")"
  Петър Стефанов "Тотем и табу в детската литература, или кратка биография на чл. 3"
Литературна история
      Статии
  Симеон Янев "За невралгичните текстове на литературата"
  Мая Горчева "Първите публикации на Жана Николова-Гълъбова от 1930-те и 1940-те: своеобразие на критическия подход"
Етнология
      Статии
  Тодор Ризников "Народната песен и фактите, или Смъртният грях на Раковски"
История
      Статии
  Калоян Димов "Размисли за същността на т.нар. монетни съкровища"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
двукратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

От печат

  Иванка Павлова. Зрея в мълчанието
  Антоанета Алипиева. В театъра на литературата

 

Очаквайте

  Милена Цветкова. Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност. Филмова база данни за емпиричното книгознание
  Веселин Рангелов. Пространствена и функционална организация на манастирските дворове в България
  Антоанета Алипиева. Българска лирика: "забутаното" поколение от 80-те години на ХХ век
  A Thing of Beauty is a Joy Forever. Anthology of British Literature (edited by Albena Bakratcheva)

 

Продължаващи книги

  Коста Радев. Речник на глупавите думи
  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. II. Балади (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. III. Юнашки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. IV. Хайдушки песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. V. Исторически песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VІІ. Възрожденски и съвременни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VIII. Хумористични и пародийни песни (съст. Тодор Моллов)

 

Реклама
Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 1: А-ЗКирило-Методиевска енциклопедия. Том 1: А-З
Колектив
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Алманах "Везни"Алманах "Везни"
Сборник
Българите за руския народ, държава и култураБългарите за руския народ, държава и култура
Иван Добрев
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.