Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

Поезия
      Книги
  Стефан Стоянов "Поезия"
      Гласове
  Димитър Горсов "Времето ще ни даде трагичен срок...", "Затвори се мигът... От него тягостната острота на самотата ни остана...", "Под крясък на синигери, под вятър, който вехне...", "Ти, бабо...", "Когато тръгвах", "Нямаше ни, а горяха вече зверски небесата...", "Черните бардове", "Когато в шумата зарових крак, дочух последен стон от лятото...", "Преминавам от отсъствие в отсъствие...", "Среднощ долавям ехо от могилите..."
      Поеми
  Александър Николов, Владимир Сабоурин "Точка нула. 1876"
      Жената - грешната и святата
  Екатерина Ненчева "Самотна и печална чаках аз луната...", "Ти казваш - смея се звънливо аз...", "Когато първи път сърце ми клето...", "Унила есен тихо стъпва в долината...", "Едва потрепват морски глъбини...", "На гроба ми самотен, майко моя...", "Майчина любов", "Надежда", "Самоубийца"
      Преводи
  Михаил Звездински "Поручик Голицин" (пр. Иван Груев), "Поручик Голицин 2" (пр. Иван Груев)
  Блеър Бураса "Някой ден" (пр. Юлияна Тодорова), "Когато се срещнем отново" (пр. Юлияна Тодорова), "За Никола Тесла, който пристигна в Америка с четири цента в джоба" (пр. Юлияна Тодорова), "Родината ми" (пр. Юлияна Тодорова), "Всеки път да спасяваш света с по една страница" (пр. Юлияна Тодорова), "Урокът й по философия" (пр. Юлияна Тодорова), "Дервишът" (пр. Юлияна Тодорова)
Проза
      Разкази
  Мариета Йовчева "За класиката в маникюра", "Прозрачна", "Ден за живеене"
  Силвия Маврикова "Ландшафт"
  Владимир Шумелов "Воайор"
Спомени и мемоари
      Някой винаги гледа
  Марин Георгиев "Показания без бой (Попътна хроника)": "Кръжок", "Съученикът", "За годините, когато не можеше да минеш метър, даже с хекзаметър", "Неслучайни случайности", "Иван Цанев", "Окото да ти имам", "Колко ми е дълъг...", "Когато луната е пълна", "За две посвещения", "Ходасевич", "Заболоцки", "Шинка", "Рожа, Уташи, Киш", "Роднина, Родина, Чужбина", "Цената на софийското жителство", "Земляци", "Найден Вълчев", "Иван Цанев II", "Синьоризец Храбър", "Часовник на стареца", "Памет за "Памет", "Превратът. Преди него и след това", "Зилберщайн", "Под Иго/в", "Послеслов 2015", "Във виното ли е истината", "Божа майка Тереза", "Анкетата като рецензия"
Пътеписи
      Португалия
  Асен Милчев "Седем дни и половина в страната на залязващото слънце"
Публицистика
      Лицата на цензурата
  Людмила Миндова "Въпроси на Вашите предварителни отговори. По повод "Роман за името"
Хумор и сатира
      Тавтологии
  Валентин Димитров "Обичам свободата"
Детски кът
      Приказки
  Такухи Минасян "В света на приказките"
Фолклор
      Мотиви
  "Момков избор между моми любовнички" (съст. Тодор Моллов)
  "Как да избере къщовница измежду три моми (Момин закон)" (съст. Тодор Моллов)
Кинокритика
      Статии
  Ориета Антова "Шемет" или за дълбините на човешката психика"
Критически преглед
      Рецензии
  Тошо Дончев "Поети, венчани до живот за България и Унгария"
  Румен Денев "Със затаен дъх"
  Иван Сухиванов "Обрати" на поетичното реене и вглеждане"
Литературна критика
      Статии
  Калина Галунова "Разказвачи и автор - нарация и лудизъм в повествователната структура на "Бай Ганьо"
Литературознание
      Статии
  Вихрен Чернокожев "В огледалото на самоиронията. Съпротивите на българската модерност спрямо модернизмите ни"
Философия
      Книги
  Бъртранд Ръсел Из "Проблемите на философията"" (пр. Деница Желязкова)
Психология
      Статии
  Диана Петрова "Лечебната сила на страшните момичешки сънища"
Антропология
      Статии
  Вихрен Митев "Полимат"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
трикратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005, 2017).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

Продължаващи книги

  Жената - грешната и святата (съст. Албена Вачева)
  Марин Георгиев. Някой винаги гледа. Написано между другото (1967-2015)
  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)

 

 

 

Реклама
Кирило-Методиевска енциклопедия. Том 1: А-ЗКирило-Методиевска енциклопедия. Том 1: А-З
Колектив
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Алманах "Везни"Алманах "Везни"
Сборник
Българите за руския народ, държава и култураБългарите за руския народ, държава и култура
Иван Добрев
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.