Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

Поезия

      На фокус
  Дилян Еленков "Човекът с кръвясало око", "Поетът прави упражнения"
      Гласове
  Гален Ганев "Думите", "Бар", "Вечност", "Обърната лодка", "Сътворение", "Вътрешен поглед",
"Среща", "Великите сили"
  Нели Кирилова "Есен, ронеща спомени...", "Колко е странно как...", "Разпадаме се в срещите...", "С очите на детето от вчера..."
  Людмил Симеонов "Сбогом, Дон Кихот!", "Равновесие", "Изход", "Хамлет", "Гибел", "Реквием", "Човекът с акордеона", "Смисъл", "Завръщане"
      Многоезичия
  Патриция Николова "Яков и Ангелът" / "Ο γιακωβοσ και ο Αγγελοσ" (пр. Здравка Михайлова) / "Јаков и Анђео" (пр. Елизабета Георгиев) / "Иаков и Ангел" (пр. Валентина Полянова), "Трите маймуни" / "Οι τρεισ μαϊμουδεσ" (пр. Здравка Михайлова) / "Три маjмуна" (пр. Елизабета Георгиев) / "Три обезъяны" (пр. Валентина Полянова)

      Поеми
  Майкъл Ротънбърг "Поема за Митко" (пр. Юлияна Тодорова)

  Марин Георгиев "Пàра. Прищевки на перото"

Накъсо
      Краткостишия
  Венелин Бараков "Краткостишия - 2"
Проза
      Разкази
  Георги Б. Геров "Нощна среща"
  Димитър Ст. Атанасов "Насекомо"
      Романи
  Йоана Първулеску "Из "Когато светът беше невинен" (пр. Христо Боев)
Есеистика
      Есета
  Милен Русков "Двайсет години"
Публицистика
      Статии
  Гатя Симеонова "Относно почитта към мъртвите"
Хумор и сатира
      Из "Златна книга на нашите деца"
  Ивайло Иванов "Няколко думи за автора", "Първи опит над сериозната литература", "Диалог пред телевизора", "Анкета в детската градина", "Ането", "Самоубийството на Мая", "Разделени от вярата", "ДСБ спорят с мутрите"
Детски кът
      Стихове
  Гергана Асенова "Мишана Хитрана", "Топка"
Ателие
      Отзиви
  Валентина Маринова "Съвременното изкуство като опит за справяне с вини"
Критически преглед
      Рецензии
  Владимир Шумелов "На стоп" към рая"
  Начо Христосков "Бунтът срещу неестественото, или естеството на хармоничността"
  Кирил Попов "Завръщането като самопознание"
Литературна критика
      Статии
  Румен Шивачев "Скрити връзки между поемите "Нощ" и "Милица" на Яворов"
  София Ангелова-Дамянова "Пространства на несвободата / пространства на свободата в поезията на Елисавета Багряна"
Литературна история
      Студии
  Артуро Крония "Царството на славяните" на Мавро Орбини (1601) и "История славянобългарска" на монах Паисий" (пр. Роберто Адинолфи)
      Рецензии
  Радка Пенчева "За книгата "Генерали на духа" от Румяна Пенчева"
Старобългаристика
      Статии
  Христо Трендафилов "Два етапа на Предвъзраждането в България"
Антропология
      Статии
  Вихрен Митев "Формиране на философско-антропологическо понятие за личност"
Политология
      Статии
  Едуард-Уилям Брадфорд "От американски прелести до американска трагедия. Упадъкът на Републиката като Реквием за Американска мечта"
Краезнание
      Рецензии
  Стефка Петрова "Ловеч - градът на професорите" - едно уникално издание"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
трикратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005, 2017).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

 

Продължаващи книги

  Жената - грешната и святата (съст. Албена Вачева)
  Марин Георгиев. Някой винаги гледа. Написано между другото (1967-2015)
  Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни (съст. Тодор Моллов)
  Български фолклорни мотиви. Т. VI. Любовни песни (съст. Тодор Моллов)

 

 

 

Реклама
Толкова е краткоТолкова е кратко
Федя Филкова
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
Джеръм Селинджър
ЛавинаЛавина
Блага Димитрова
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.