Списание LiterNet ISSN 1312-2282

Списание за литература, изкуства, хуманитарни и социални изследвания

Поезия

      Книги
  Гален Ганев "Красива и мистична"
      На фокус
  Владислав Христов "токийското метро...", "котката и вятърът...", "студ скова малката гара...", "под огромната луна...", "жената реже кимоното си..."
      Гласове
  Невена Паскалева "Диалог на мизантропи", "Помни"

  Цветозар Цаков "12 гълъба"
  Боряна Богданова "Милимиг", "От шестия етаж", "White flag"
      Българско народностно тяло
  Божидар Богданов "Пиянствата ни", "Оттатък плета", "Потури", "Заблеяло ми агънце"

Накъсо
      Ренгей
  Весислава Савова, Диляна Георгиева "Карнавал" / "Carnival" (пр. Весислава Савова), "Нощно приключение" / "Night adventure" (пр. Весислава Савова)
Проза

      Коледен разказ
  Тодор Кожухаров "Младенецът в яслите"
      Разкази
  Светлозар Игов "Котор"
  Драгомир Димитров "Първа среща"
  Мариета Йовчева "Песента", "Красиво", "Баналните случайности", "Историята на живота им
"

Есеистика
      Есета
  Мартин Валзер "Преживявания при писането на тържествена реч" (пр. Даниела Дечева)
Школска муза
      Есета
  Мария Боева "Защо семейството е важно за всяко дете?"
Детски кът
      Приказки
  Кина Къдрева "Малка снежна приказка"
Критически преглед
      Рецензии
  Радослав Радев "Фрагменти за стихосбирката на Божидар Богданов "Българско народностно тяло" (2018)"
  Росица Ангелова "Да пишеш за сивото със зелени очи"
  Борислав Гърдев "Жаждата, която ни изгаря"
Кинокритика
      Статии
  Ориета Антова "Адаптацията като социално-художествен феномен"
Медиакритика
      Статии
  Марин Бодаков "Фейлетонът "Из дневника на един рапортьор" от Христо Смирненски: критика на журналистическото всекидневие"
Литературна критика
      Статии
  Дора Колева "Елисавета Багряна: Пещерите - в природата и в човешките души"
Литературна история
      Ботев и българската литература
  Иван Радев "Ботевите пророчества - сбъднати и несбъднати..."
      Студии
  Марина Младенова "Д-р Димитър Ст. Мутев: първи опит за портрет"
История
      Статии
  Христо Т. Христов "Календарът на Ботев за 1875 г."
Културология
      Книги
  Калина Захова "Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура"
Философия
      Книги
  Лилия Сазонова "Европейска идентичност: дискурсивно или екзистенциално?"
Етнология
      Рецензии
  Гатя Симеонова "За книгата на Надежда Цветкова "Пафти от българските музеи"
Книгознание
      Рецензии
  Малина Димитрова "В чест на един юбилей. Алманах на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 1888-2018"
 
Награди

Национална награда "Христо Г. Данов" (2004) за принос в развитието на книжовната култура;
трикратно номиниран за нея и отличаван с Диплом (2002, 2005, 2017).
Награда "Хр. Г. Данов" за LiterNet (2004)


Европейска награда "Comenius EduMedia" (2012; Medal) за общообразователна медия, основаваща се на информационно-комуникационни технологии.


"Comenius EduMedia" (2012) - Medal


Награда за медия от Галерия "Буларт" (2005).


"Златна книга" и "Златен печат" (2011) - за принос в развитието на българската култура и за европейски мениджмънт в културата.

"Златна книга" и "Златен печат" (2011)

 

Рубрики в броя

 

Артзона: Галерия

Даниела Стойкова
Winter Fairytale

We are so happy

Winter Fairytale

Love is all around

Още >>>

 

От печат

  Гален Ганев. Красива и мистична
  Калина Захова. Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура
  Лилия Сазонова. Европейска идентичност: дискурсивно или екзистенциално?

 

Продължаващи книги

  Ботев и българската литература. Нови изследвания (съст. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева)
  Жената - грешната и святата (съст. Албена Вачева)
  Марин Георгиев. Някой винаги гледа. Написано между другото (1967-2015)

 

 

 

Реклама
Толкова е краткоТолкова е кратко
Федя Филкова
Записки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към ЗапискитеЗаписки по българските възстания. Том 1-3 / Бележки към Записките
Захарий Стоянов / Иван Русков
Спасителят в ръжтаСпасителят в ръжта
Джеръм Селинджър
ЛавинаЛавина
Блага Димитрова
Гл. редактор Георги Чобанов
Зам.-гл. редактор Албена Вачева
Редакционен екип: Нина Петкова, Мария Донева, Мая Дългъчева
Издател: Литернет ООД (ЕИК 200270058), Варна 9010, ул. "Дубровник", бл. 7, вх. А За контакти: editor@liternet.bg
Всички права запазени!
© Списание LiterNet, 1999-2021
ISSN 1312-2282
.
При цитиране позоваването на списание LiterNet <https://spisanie.liternet.bg> е задължително.